To ma być nie tylko kompleksowa, ale przede wszystkim głęboka modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Resku. Budynek zostanie nie tylko docieplony. Nowe będą okna, drzwi i system centralnego ogrzewania. Zdecydowaną większość kosztów pokryje unijna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Umowę parafowali w środę, 27 września 2017 roku w Łobzie wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz starosta łobeski Paweł Marek.

Energetyczną modernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Resku planowano od pewnego czasu.

- Myślę, że dofinansowanie z pozostającego w dyspozycji marszałka województwa Regionalnego Programu Operacyjnego tylko przyspieszy inwestycję w placówce podległej starostwu powiatowemu w Łobzie - przekonywał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Projekt zakłada ocieplenie całego obiektu. Jak wyliczał starosta łobeski Paweł Marek wymienione zostaną drzwi zewnętrzne oraz okna. W budynku głównym, pralni i kotłowni przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Nowe będzie również energooszczędne oświetlenie. Ponadto reski DPS wzbogaci się o kocioł grzewczy na biomasę współpracujący z istniejącą już instalacją kolektorów słonecznych.

Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł. Unijne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego wyniesie aż 85%, czyli prawie 3,7 mln zł. Przedsięwzięcie, które wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.5 „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”, zakończy się do grudnia 2018 roku.

Reski DPS jest azylem dla ponad 100 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Jego pierwszymi rezydentami były sieroty wojenne oraz więźniowie uwolnieni z niemieckich obozów. W czerwcu ubiegłego roku ta jedna z najstarszych tego typu placówek na Pomorzu Zachodnim świętowała jubileusz 70-lecia swojej działalności.