Kamieńskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zmienia się dla swoich podopiecznych. To już trzeci projekt w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, który z pomocą eurofunduszy Urzędu Marszałkowskie zostanie wdrożony w placówce. Tym razem chodzi o rozbudowę budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Umowę wsparcia podpisali w poniedziałek, 30 kwietnia 2018 roku w Kamieniu Pomorski, marszałek Olgierd Geblewicz oraz przewodnicząca organizacji Jolanta Janik.

Parafowane porozumienie gwarantuje fundusze Unii Europejskiej na przebudowę i rozbudowę obiektu kamieńskiego PSONI przy ulicy Kopernika 12. Budynek ma mieć trzy kondygnacje. Dodatkowo powstaną także ławki, parkingi, chodniki, oświetlenie i wygodny wjazd. Po modernizacji część gmachu przeznaczona zostanie na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej. ZAZ będzie świadczył usługi na parterze budynku. Zatrudnienie w nim znajdzie kolejnych 20 osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością. Oznacza to, że w sumie w nowych placówkach tego typu pracować będzie już ponad 70 osób, z czego 51 to niepełnosprawni.

- Wierzę, że pracownicy Zakładu objęci dodatkowo systemem szkoleń zawodowych zwiększą swoje szanse na podjęcie w przyszłości pracy na otwartym rynku zatrudnienia - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt inwestycji oszacowano na 4,7 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 2,8 mln zł. Prace mają zakończyć się do grudnia 2018 roku.

- Fundusze pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu oraz budowę obiektu. Roboty przy ZAZ-ie wpisują się w inne projekty, które z unijnym wsparciem ealizujemy w siedzibie naszej organizacji. To szeroki pakiet różnych działań skierowanych do osób, którym pragniemy ułatwić życie czy podać pomocną dłoń - tłumaczyła przewodnicząca PSONI w Kamieniu Pomorskim Jolanta Janik.

Warto wspomnieć, że w grudniu 2017 roku władze samorządu województwa oraz przedstawiciele kamieńskiego koła PSONI podpisali umowy o dofinansowanie dwóch  innych projektów adresowanych do blisko 70 uczestników. Ponad 1,7 mln zł pomocy sygnowanej logo Unii Europejskiej przeznaczone będzie na integrację rodzin zagrożonych ubóstwem i edukację dzieci w wieku przedszkolnym. Oba przedsięwzięcia warte są w sumie prawie 2 mln zł.

Pierwsze z zadań to inicjatywa pn. „My tez pracujemy II”. Adresowane jest do ponad 40 osób z powiatu kamieńskiego zagrożonych ubóstwem, dodatkowo nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Koszt przedsięwzięcia to ponad 1 mln zł. Wsparcie RPO WZ 2014-2020 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniesie prawie 983 tys. zł. Zadanie realizowane będzie do końca grudnia 2019 roku.

Drugie z działań przewidziano w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym prowadzonym przez kamieńskie stowarzyszenie. W projekcie udział weźmie 25 dzieci, wobec których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. Dzięki unijnej pomocy do września 2018 roku prowadzone będą dodatkowe zajęcia. To np. terapia psychologiczna oraz logopedyczna, gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja, arteterapia, kynoterapia, lekcje pływackie czy konne. Ponadto placówka wydłuży z 8,5 do 10 godzin dzienne funkcjonowanie, jak i doposaży sale w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne narzędzie edukacyjne. Koszt projektu oszacowano na prawie 960 tys. zł. 813 tys. zł to dofinansowanie WUP w ramach RPO WZ 2014-2020.