W dniu 9 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2168/14 w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Program w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa uwzględnia zmiany zapisów wynikające z kilkumiesięcznego procesu negocjacji z Komisją Europejską.
 
Przekazanie do Brukseli uzgodnionej wersji nastąpiło 10 grudnia 2014 r. poprzez System informatyczny SFC i będzie podstawą wydania przez KE oficjalnej decyzji przyjmującej Program.

Załączniki

application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt

2.91 MB
application/zip
Załączniki do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - projekt

Załączniki do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - projekt

14.82 MB