Na zdjęciu: Flaga Unii Europejskiej

Prawo jest niezrozumiałe i wydaje się zbyt skomplikowane, a proces konsultacji społecznych powinien być sprawniejszy oraz bardziej przejrzysty dla mieszkańców Unii Europejskiej. Konieczne jest także wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych. To wnioski z konsultacji „Programu lepszego stanowienia prawa”, które przeprowadził marszałek Olgierd Geblewicz. Opinię przyjęła komisja CIVEX w Europejskim Komitecie Regionów.

- Komisja CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła moją opinię w sprawie lepszego stanowienia prawa. Konieczne jest wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych, ale także samego Komitetu Regionów w procesie tworzenia unijnych przepisów. Sama Bruksela wskazuje, że władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne za wprowadzanie około 70% prawa tworzonego w Unii Europejskiej. Jako samorządowcy często pierwsi widzimy, że któryś z przepisów utrudnia życie zamiast je ułatwiać lub wymaga minimalnych korekt. – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, który jako tzw. sprawozdawca odpowiadał za przeprowadzenie konsultacji i przygotowanie opinii.

Wśród uczestników prowadzonych przez Olgierda Geblewicza konsultacji „Programu lepszego stanowienia prawa” byli przedstawiciele instytucji europejskich i interesariusze. Jest to ważna cześć prac nad projektem opinii Europejskiego Komitetu Regionów i okazja do wymiany poglądów. Dokument przyjęty przez komisję CIVEX trafi teraz pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym KR, a w przypadku akceptacji, zostanie przekazany wszystkim instytucjom UE. Będą to oficjalne wskazówki i zalecenia europejskich samorządów dla unijnych instytucji.

Idea lepszego stanowienia prawa jest podnoszona od lat 90 XX wieku, a Program lepszego stanowienia prawa jest jednym z kluczowych priorytetów politycznych Jean-Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej. W 2015 r. Komisja Europejska utworzyła platformę REFIT, której rola polega na doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE. Pod koniec 2018 został zainicjowany projekt pilotażowy RegHub - „Sieć regionalnych centrów” w którym bierze udział 20 regionów, w tym Pomorze Zachodnie. RegHub umożliwia spójne i systematyczne przekazywanie informacji na temat wdrażania polityk UE.

Opinie obywateli, przedsiębiorstw, organów administracji publicznej czy naukowców to fundamenty, na których Komisja Europejska postanowiła wypracować przepisy, które pomogą w tworzeniu nowego europejskiego prawa. Marszałek Geblewicz wielokrotnie reprezentował Europejski Komitet Regionów (KR) podczas obrad Platformy REFIT, a komisja CIVEX (Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych w Komitecie Regionów) wyznaczyła Geblewicza na sprawozdawcę. Wolę poprawy jakości przepisów poparły trzy główne instytucje Unii Europejskiej: Komisja, Parlament i Rada. Ich zdaniem wymiana informacji i współpraca na wczesnym etapie procesu stanowienia prawa pozwoli na szybsze odnajdywanie ewentualnych problemów i ich skuteczniejsze rozwiązywanie.