Prawie 3 mln zł na infrastrukturę pieszo-rowerową dla Koszalina. To fundusze RPO WZ 2014-2020.
Urząd Marszałkowski przekaże prawie 3 mln zł Koszalinowi. Środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020 wykorzystane będą na pokrycie kosztów zmian w miejskiej infrastrukturze pieszo-rowerowej. Część inwestycji już się zakończyła, część będzie kontynuowana. Porozumienie przyznające eurofundusze podpisali we wtorek, 21 stycznia 2020 roku w Koszalinie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.  
 
W sumie unijne dofinansowanie przeznaczone będzie na ponad 4 km nowych tras dla pieszych i cyklistów.
 
- Infrastruktura obejmuje 7 koszalińskich ulic - wspomniał zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Do tej pory efekty inwestycji widać już na 80-metrowym odcinku ul. Mazowieckiego, od strony ul. Bosmańskiej, na prawie 400-metrowym odcinku ul. Dzierżęcińskiej, od ul. Dębowej do ul. Gołębiej oraz na ponad 1-kilometrowym odcinku ul. Wojska Polskiego, na wysokości od ul. 4 Marca do ul. Dębowej. Prace, które mają zakończyć się do grudnia 2022 roku zaplanowano także przy ul. Prostej i ul. Ks. Popiełuszki (ok. 1 km), ul. Krańcowej (650 m) oraz na Osiedlu Europejskim, od kompleksu parkowego przy ul. Władysława IV (600 m).
 
- Nowe drogi rowerowe oraz ciągi piesze mają być alternatywą dla transportu samochodowego oraz wpłynąć na ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta, jak i na spadek emisji zanieczyszczeń - przekonywał prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
 
Koszt budowy nowoczesnej infrastruktury to około 4,5 mln zł. Urząd Marszałkowski z puli eurofunduszy Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dołoży do zmian ponad 2,7 mln zł.
 
Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „„Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.