Marszałek województwa Olgierd Geblewicz (pierwszy z prawej), wicemarszałek Tomasz Sobieraj (drugi z lewej) oraz prezydent Koszalina Piotr Jedliński (drugi z prawej) parafowali porozumienia
Blisko 1,5-kilometrowy odcinek ul. Władysława IV w Koszalinie będzie remontowany z potężnym zastrzykiem eurofunduszy. Na wsparcie tradycyjnie mogły liczyć też koszalińskie instytucje kultury. To prawie 28 mln zł. Środki pochodzą w budżetu województwa oraz puli unijnej. Trafią one do władz miasta dzięki umowom, które parafowano we wtorek, 16 kwietnia 2019 roku w Koszalinie. Podpisy na porozumieniu złożyli marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.
 
Gmina Miasto Koszalin dofinansowanie przeznaczy na inwestycje drogowe oraz działalność kulturalną. Dokładnie chodzi o remont ul. Władysława IV oraz funkcjonowanie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
i Filharmonii.
 
- Umowa na budowę ulicy Władysława IV to proces z długą historią. Najpierw ze względu na jej ważność przekształciliśmy ją w drogę wojewódzką, a następnie jako inwestycję priorytetową wsparliśmy środkami unijnymi. Cieszę się, że po 2 latach przygotowań dziś z sukcesem finalizujemy ten projekt - podkreślił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. - Równie ważne są także porozumienia, które docelowo pozwolą ponownie pomóc dwóm największym koszalińskim instytucjom kultury. Ze współpracy z nimi jestem bardzo zadowolony - dodał Olgierd Geblewicz.
 

27 mln zł na ważną ulicę

 
Przebudowa obejmuje część drogi wojewódzkiej nr 167. Dokładnie ul. Władysława IV na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 „Koszalin-Wschód". Powstaną tam m.in. dwie jezdnie dwupasowe rozdzielone pasem zieleni, ciąg ścieżek pieszo-rowerowych, zatoki komunikacyjne z wiatami przystankowymi, pętla autobusowa, parkingi oraz miejsca do ważenia pojazdów, Nowa będzie także kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne czy ekrany akustyczne.
 
- Dochodzenie do dzisiejszego finału, jakim jest porozumienie i przekazanie unijnego wsparcia na modernizację ul. Władysława IV było trudne i skomplikowane, dlatego niezmiernie się cieszę, że się udało. To bardzo dobry czas dla Koszalina - przekonywał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Inwestycja, której koszt oszacowano na prawie 32 mln zł poprawa spójności komunikacyjną, bowiem infrastruktury drogowa zostanie dostosowana do obecnego i przyszłego natężenia ruchu. Ponadto zaplanowany łącznik Koszalina z drogą S6 (sieć TEN-T) stanowić ma element ważny dla miasta i województwa ciąg komunikacyjnego w kierunku na: Szczecin, Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk czy Trójmiasto. Prawie 85% kosztów robót zostanie pokrytych z unijnej dotacji,. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekaże Gminie Miasto Koszalin ponad 27 mln zł. Zgodnie z wnioskiem koszalińskich władz miejskich efekty poznać powinniśmy najpóźniej do grudnia 2022 roku. Projekt jest realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.1 „Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)”.
 

800 tys. zł dla instytucji kultury

 
Z marszałkowskiego wsparcia skorzysta Bałtycki Teatr Dramatyczny oraz Filharmonia Koszalińska. Pierwsza instytucja otrzyma w 2019 roku pół mln zł, do drugiej trafi 300 tys. zł.
 
- Kultura jest powinnością nas wszystkich. Nie ma wątpliwości, że zarówno Bałtycki Teatr Dramatyczny, jak i Filharmonia Koszalińska są instytucjami o charakterze regionalnym. To cenne, że wzorem lat ubiegłych ich działalność znalazła uznanie w oczach władz samorządu województwa - zaznaczył prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
 
BTD planuje 5 premier oraz organizację 10. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”. Instytucja da także 45 spektakli na terenie województwa. Odbędą się one w takich miejscowościach jak: Połczyn-Zdrój, Nowogard, Szczecinek, Choszczno, Kołobrzeg, Złocieniec Świdwin, Drawsko Pomorskie, Sławno, Białogard, Darłowo, Sianów, Świeszyno. FK zamierza z kolei wykonać 13 koncertów, m.in. w Kołobrzegu, Sławnie, Białogardzie, Darłowie, Łobzie, Sianowie, Polanowie oraz Koszalinie w ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. W ich programie znajdą się piosenki francuskie, dzieła wokalne i instrumentalne Stanisława Moniuszki, muzyka filmowa i etniczna, utwory J.S. Bacha czy W. A. Mozarta. Wśród wykonawców wystąpi Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, a także Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona”. Wydarzenia poprowadzą znani koszalińscy prelegenci Andrzej Zborowski oraz Beata Młyńczak.