Ważne obiekty użyteczności publicznej na Ziemi Gryfickiej doczekają się termomodernizacji. Inwestycje otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z unijnego wsparcia skorzysta Gmina Gryfice, Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach oraz Powiat Gryficki. Umowy z pierwszymi dwoma wymienionymi beneficjentami podpisał w piątek, 8 września 2017 roku w Gryficach wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Do wszystkich trzech podmiotów trafi prawie 3,4 mln zł. Przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej budynków oszacowano na ponad 4 mln zł.

- Tym razem na Ziemię Gryficką skierowaliśmy unijną pomoc uwzględniającą termomodernizację obiektów szkolnych oraz pomieszczeń administracyjnych - podkreślił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. 

Inwestycje Powiatu Gryfickiego przewidują zmiany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach przy ulicy 11 Listopada oraz w obiekcie przy ulicy Piłsudskiego będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych i gryfickiego Rejonu Dróg Wojewódzkich ZZDW. Pierwszy projekt obejmuje docieplenie ścian oraz wymianę stolarki i oświetlenia w trzech budynkach placówki. Koszt prac wyceniono na 2,2 mln zł. Unijna pomoc wyniesie prawie 1,9 mln zł. W drugim zadaniu wymieniona zostanie stolarka, a także ocieplony będzie stropodach i ściany wewnętrzne. Prace oszacowano na prawie 700 tys. zł, a wsparcie z RPO WZ 2014-2020 to ponad 570 tys. zł.

Gmina Gryfice zaplanowała zaś termomodernizację w dwóch szkołach podstawowych. Dla uczniów w Górzycy i Prusinowie oznacza to zatem spore zmiany. W obiektach docieplone zostaną ściany zewnętrzne. Ponadto wymieniony będzie system grzewczy obejmujący także montaż instalacji oraz nowych pomp ciepła. Roboty budowlane, które potrwają do czerwca 2018 roku kosztować mają prawie 1,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 970 tys. zł.

W Gryficach Jarosław Rzepa, któremu towarzyszył wiceprzewodniczący zachodniopomorskiego sejmiku Zygmunt Dziewguć, podpisał dwie umowy. Dotyczą one termomodernizacji budynku Zarządu Dróg Powiatowych oraz termomodernizacji placówek oświatowych w Górzycy i Prusinowie. Podczas piątkowego spotkania poległy Powiatowi Gryfickiemu ZDP reprezentował dyrektor Sławomir Ruszkowski, a prowadzącą obie szkoły Gminę Gryfice jej burmistrz Andrzej Szczygieł. W najbliższym czasie również władze samorządu województwa i starosta gryficki Kazimierz Sać parafują porozumienie obejmujące remont w ZSP im. Czesława Miłosza.