Komisja Europejska zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie związanym z wdrażaniem gospodarki cyrkularnej (circular economy). Projekt kierowany jest do instytucji otoczenia biznesu, podmiotów zaangażowanych w gospodarkę cyrkularną oraz władz regionalnych i zapewnia udział w szkoleniu, wsparcie jak również doradztwo w zakresie wdrażania zielonych rozwiązań w gospodarce (efektywność surowcowa, ekoinnowacje, gospodarka cyrkularna).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/