W związku z małą liczbą zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach działania 9.2 Infrastruktura społeczna RPO WZ na lata 2014-2020, wydarzenie to zostało ODWOŁANE!

 

Wszystkie osoby zainteresowane ww. działaniem zachęcamy do indywidualnych konsultacji w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Osobami do kontaktu są:

  • Izabela Majerczak,  nr tel. 91 44 11 684
  • Aneta Matyniak, nr tel. 91 44 11 122

W przypadku zwiększenia zainteresowania potencjalnych beneficjentów ww. działaniem, możliwa jest organizacja spotkania w późniejszym terminie.