Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach skorzystają z efektów inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego. Przy unijnym wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - nowoczesny pracownik” zmodernizowano budynek warsztatów oraz doposażono w sprzęt pracownie nauki zawodu. Otwarcie nowych edukacyjnych przestrzeni miało miejsce w środę, 25 września 2019 roku, po zakończeniu sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
 
Nowa infrastruktura to przede wszystkim lepsze warunki do zdobywania praktycznej wiedzy i wyjście na przeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Swoje oblicze zmienił zatem nie tylko budynek warsztatów szkolnych, w którym odnowiono elewację ścian i sufity oraz wymieniono okna, drzwi, instalację wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania czy oświetlenie. W placówce doposażono poszczególne pracownie. Nowoczesny sprzęt trafił m.in. do sali informatyki, rysunku technicznego, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, obróbki ręcznej i maszynowej, pojazdów samochodowych, a także na halę główną warsztatów oraz czy plac manewrowy do nauki jazdy w kat. B i T. 
 
- Szkolnictwo zawodowe przeżywa w Polsce prawdziwy renesans. Dzięki marszałkowskim eurofunduszom zmienia się podejście do tego typu kształcenia. Na liście zawodów z przyszłością są właśnie takie, których uczy się młodzież pyrzyckiej  placówki. Nie ulega wątpliwości, że dobra infrastruktura i sprzęt zdecydowanie ułatwiają nabywaniem wiedzy czy praktycznych umiejętności - ocenił efekty projektu wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Koszt całkowity inwestycji prowadzonej w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Młodych Techników wyniósł ok. 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski dołożył do niej z puli eurofunduszy ponad 2,2 mln zł. Projekt realizowano od maja 2018 roku do końca czerwca 2019 roku.
 
Zadanie wpisało się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego”.