Nowe miejsca integracji i aktywnego wypoczynku. Gmina Płoty z unijnym dofinansowaniem
Ponad 800 tys. zł to środki z RPO WZ 2014-2020, które Gmina Płoty przeznaczy na budowę i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Inwestycje zaplanowano w Wicimicach oraz Makowicach. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz we wtorek, 17 marca 2020 roku złożył podpis na dokumentach, które teraz przesłane zostaną do Urzędu Miejskiego w Płotach.
 
Gmina Płoty dzięki przyznanemu przez Urząd Marszałkowski unijnemu wsparciu zrealizuje w bieżącym roku dwa projekty. Kosztować będą lokalny samorząd ponad 1,2 mln zł. Łączna kwota dofinansowania wyniesie zaś około 825 tys. zł.
 
Pierwsze zadanie dotyczy modernizacji i rozbudowy świetlicy w Wicimicach. W ramach tego zadania planowane jest powiększenie sali głównej oraz budowa kuchni i toalety. Dodatkowo budynek zostanie ocieplony i zyska nowy dach. Wykonane zostaną również prace w zakresie instalacji elektrycznych czy systemu ogrzewania. Inwestycja zakończy się w grudniu 2020 roku
 
W ramach drugiego projektu w Makowicach wybudowane zostaną: zadaszona wiata, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Pojawią się ławki, a także stół do gry w szachy i ping-ponga. Nowe miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku powstanie w wyniku adaptacji starego budynku gospodarczego. Planowane zakończenie inwestycji to październik 2020 roku.
 
Przedsięwzięcia wpisują się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.