Projekty Zamku Książąt Pomorskich, Stargardzkiego Centrum Kultury, Miasta Szczecin, Miasta Koszalin oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały wpisane do kontraktu terytorialnego. Marszałek Olgierd Geblewicz podpisał aneks  do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisany przez rząd i samorząd województwa Kontrakt Terytorialny (14 listopada 2014 r.) stał się podstawą dla Komisji Europejskiej do zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dokument wymagał renegocjacji w sferze kultury, a Minister Rozwoju wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazali regionom taką informację w połowie ubiegłego roku. Finalnie rekomendację otrzymało pięć projektów, które tym samym zostały wpisane do Kontraktu Terytorialnego.

- Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, beneficjent Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

- Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu, Stargardzkie Centrum Kultury.

- Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową – miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980, Miasto Szczecin.

- Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich" w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie, Miasto Koszalin.

- Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Uroczystość podpisania aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.