W Brzeżnie otwarto nowy budynek Centrum Kultury.
Brzeżno ma nowoczesną przestrzeń kulturalną. Sala widowiskowa, szereg pomieszczeń do zajęć, a także Gminna Biblioteka Publiczna - tak prezentuje się nowe Centrum Kultury. Sporą część kosztów inwestycji pokryły unijne fundusze RPO WZ 2014-2020. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło w piątek, 5 listopada 2021 roku. W uroczystości udział wziął wójt Sławomir Koruc, wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
 
W ramach Centrum Kultury powstała sala widowiskowa i komfortowe pomieszczeń do prowadzenia zajęć społeczno-kulturalnych, zaplecze kuchenne i Gminna Biblioteka Publiczna. Teren wokół budynku został zagospodarowany. Dokonano na nim nasadzeń zieleni oraz wybudowano parking. Ponadto Centrum – bez barier architektonicznych, jak i przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – wyposażono w meble, sprzęt elektroniczny oraz rolety zewnętrzne. Inwestycja ujęta była się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Brzeżno na lata 2017-2023.
 
Całkowity koszt działań wyniósł prawie 3 mln zł. Ponad 1,8 mln zł stanowiła unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego, którą gwarantowała umowa podpisana pod koniec stycznia 2019 roku. Dwa miesiące później rozpoczęły się prace przy realizacji projektu.
 
– Jestem przekonany, że inwestycja wpłynie na jakość i atrakcyjność przestrzeni publicznych popegeerowskiego obszaru w Brzeżnie, a także pozwoli na większą aktywizację społeczno-gospodarczą czy integrację społeczną. Z pewnością poprawi estetykę i funkcjonalność miejscowości – mówił wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.
 
Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.