Teren wokół Jeziora Barlineckiego będzie lepiej zagospodarowany. W ten sposób Europejska Stolica Nordic Walkingu przyciągnie jeszcze większą liczbę turystów. Zmiany, jakie nastąpi przy akwenie dofinansuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Fundusze trafią do Gminy dzięki umowie, której podpisanie, z udziałem wicemarszałka województwa Jarosława Rzepy i burmistrza Dariusza Zielińskiego, odbyło się w piątek, 29 września 2017 roku w Barlinku.

Wokół Jeziora Barlineckiego powstanie wiele elementów infrastruktury turystyki aktywnej. To ciągi pieszo-rowerowe, mała architektura, urządzenia sportowe czy miejsca aktywności ruchowej dla dzieci. Inwestycja w szczególności obejmuje budowę dwóch pomostów i nabrzeża od ul. Sportowej umożliwiający cumowanie małych łódek i jachtów oraz jednego pomostu od strony Moczkowa.

- Barlinek słynie z pięknego jeziora i czystego powietrza. Zmieniająca się na lepsze baza turystyczna sprawia, że zaglądają tu coraz liczniej turyści. To korzyści dla całego Pomorza Zachodniego - zaznaczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Ponadto Przybędzie również stojaków na rowery wraz ze stacją serwisową.

- Teren będzie odpowiednio oznakowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i ogólnodostępny. Realizując kolejne inwestycje chcemy, aby miasto było wygodne dla mieszkańców, otwarte dla turystów i atrakcyjne dla inwestorów - podkreślił burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Prace przy projekcie trwają od maja br. Ich finisz zaplanowano na październik 2018 roku. Inwestycja ma kosztować 4,2 mln zł, z czego wsparcie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 1,8 mln zł.

Projekt Gminy Barlinek wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”