Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19. Nabór przeprowadzany jest w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Uwaga! Nabór ma na celu wyłonienie operatora (Grantodawcy), który w dalszej kolejności przeprowadzi nabór wśród przedsiębiorców i będzie udzielał im granty. Przedsiębiorcy nie mogą składać aktualnie wniosków wypełniając je w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020! Właściwy nabór dla przedsiębiorców zostanie uruchomiony po wyborze operatora i będzie on przeprowadzony w drugiej połowie lipca br.