Miasta Unii Europejskiej zyskały kolejną możliwość wsparcia rozwoju, poprzez udział w inicjatywie "Intelligent Cities Challenge (ICC)", realizowanej przez konsorcjum, którego liderem jest Technopolis Group. ICC koncentruje się na wdrażaniu strategii, stworzeniu wspólnej platformy dla otwartych danych, rynku inteligentnych rozwiązań dla miast, opracowaniu wspólnych inwestycji, nowych mechanizmów wsparcia, oraz nawiązaniu współpracy międzynarodowej z uczestnictwem miast spoza UE. Ma na celu promocję transformacji technologicznej, zbudowanie « zielonej Europy » oraz stworzenie warunków do inteligentnego oraz trwałego wzrostu w Europejskich miastach.

Wyzwanie 100 Inteligentnych Miast (ICC) połączy miasta UE w wykorzystywaniu możliwości ekologicznego inteligentnego zrównoważonego wzrostu, poprawie jakości życia i wspieraniu nowych możliwości dla obywateli. Inicjatywa ICC stanowi część szerszego wsparcia UE przyczyniającego się do europejskiego zielonego porozumienia, gospodarki działającej na rzecz ludzi i Europy dostosowanej do epoki cyfrowej.

Program realizowany będzie przez 2,5 roku, a obejmować będzie 100 małych i średnich miast Unii Europejskiej, w których wspierać będzie wdrażanie zaawansowanych technologii, zapewniając światowej klasy wsparcie eksperckie, jak również bliską współpracę z miastami uczestniczącymi w inicjatywie. Regionalni specjaliści przedstawią działania oparte na wspólnym doświadczeniu ekspertów w zakresie ponad 100 strategii inteligentnego miasta, dostosowane do wyzwań poszczególnych uczestników  – w obszarze energii, mobilności lub bezpieczeństwa, czy też innych lokalnych priorytetów.

Do udziału w programie aplikować mogą miasta o liczbie ludności pow. 50 tys.- ograniczenie to nie dotyczy grupy (konsorcjum) miast. Główną przesłanką rozwoju grup (konsorcjów) miejskich w tej inicjatywie, jest uzyskanie efektu mnożnikowego ICC oraz ułatwienie realizacji wspólnych projektów.

Termin składania podań upływa w dniu 18 maja br.!

Dodatkowe informacje o inicjatywie ICC oraz konkursie są dostępne na stronie: https://www.intelligentcitieschallenge.eu