Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17.03.2021 r. w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 i przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.