Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 915/19 z dnia 29 maja 2019 r. oraz Uchwałą nr 1801/19 z dnia 15 października 2019 r., przyznał dofinansowanie dla projektów:

  1. Gminy Golczewo nr RPZP.02.01.00-32-0007/17 pn. Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie,
  2. Gminy Miasto Koszalin nr RPZP.02.01.00-32-0008/17 pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie,

złożonych w ramach konkursu nr RPZP.02.01.00-IZ.00-32-002/17 – Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, a nie uzyskały dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 35/18 z dnia 4 stycznia 2018 r., ze względu na niewystarczającą wysokość środków w naborze.

Szczegółowe informację znajdują się po adresem:

https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/21-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-0