W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach naboru nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-003/19 informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 134/20 z dnia 5 lutego 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.