Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę nr 2 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Link: