Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów dofinansowanych w ramach  Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji


Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16

Link: Ogłoszenie o naborze dla Działania 1.5