To laboratorium posłuży gospodarce Pomorza Zachodniego

Prowadzą badania i ekspertyzy dla przemysłu stoczniowego, przeładunkowego, drzewnego, maszynowego, offshore czy energetyki wiatrowej. Teraz ich możliwości będą jeszcze większe. Dzięki wsparciu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nowe urządzenia trafiły do laboratorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Jeśli chcemy, by na Pomorzu Zachodnim było coraz więcej dobrze płatnych miejsc pracy, musimy stawiać na nowoczesne rozwiązania i rozwijać współpracę nauki z biznesem. Jej efektem powinna być nowa myśl technologiczna, produkty, których potrzebuje społeczeństwo i światowa gospodarka. Inwestycje Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego cieszą tym bardziej, że wsłuchują się w głos lokalnych przedsiębiorstw i ich potrzeb - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Współpracują z czołowymi producentami obrabiarek, prowadzą liczne prace badawczo-rozwojowe, tworzą nowe maszyny, urządzenia diagnostyczne, układy sterujące. Jeden z ich najciekawszych projektów jest realizowany wspólnie z firmą Cargotech. Tworzą dźwig nowej generacji ze sterowaniem CNC, wykorzystując ramię robotyczne i systemy komunikacji z rozszerzoną rzeczywistością. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma na swoim koncie ekspertyzy dla Deutsche Bahn Port Szczecin, oceny poziomu drgań dla szczecińskiej spalarni, Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA czy polickich Azotów. Teraz, dzięki środkom unijnym ich możliwości wzrosną.

Nowe możliwości

Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych (LBMiUM) będzie mogło mierzyć własności dynamicznych konstrukcji i maszyn wielkogabarytowych, dokładność wielkogabarytowych maszyn stosowanych w branżach będących specjalizacjami regionalnymi, czy badać nowe technologie diagnozowania i sterowania maszyn. O nową aparaturę do badań innowacyjnych materiałów kompozytowych i biokompozytowych wzbogaciło się również Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (LWM). Sprzęt poszerzy spektrum dotychczas prowadzonych testów, umożliwi niedostępne do tej pory badanie cieczy czy pozwoli na badanie drgań w trudno dostępnych miejscach.

Program badawczy

Praca Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatronicznej ZUT nakierowana jest na potrzeby branży stoczniowej, offshore, energetyki wiatrowej oraz przemysłu maszynowego. Zwiększenie możliwości badawczych, to odpowiedź na wymagania firm z Pomorza Zachodniego, których rozwój często zależy od stosowania innowacyjnych technologii, automatyzacji i informatyzacji procesów przemysłowych, skrócenia czasu produkcji oraz wykorzystania nowoczesnych materiałów.

Wartość projektu „Doposażenia Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie” wynosi 5,6 mln zł, z czego 4,48 mln zł to dofinansowanie z RPOWZ. Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny taki projekt Wydziału, który realizuje również warty prawe 4 mln zł projekt doposażenia Zakładu Spawalnictwa, który wzbogaci się o nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania. Obie inwestycje są realizowane w ramach Osi 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.