Dobra lokalizacja, a przede wszystkim nowoczesna infrastruktura to postawy dochodowego biznesu. Jeszcze atrakcyjniejsze warunki dla inwestycji chcą stworzyć przedsiębiorcom władze Koszalina. Za ponad 24 mln zł samorząd miejski uzbroi kolejne tereny. To grunty o łącznej powierzchni 13,5 hektara. Przedsięwzięcie otrzyma potężny zastrzyk unijnej pomocy. Umowę pozwalającą na przekazanie funduszy podpisali w środę, 8 listopada 2017 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i prezydent Piotr Jedliński.

Przewidziane do uzbrojenia tereny wchodzą w skład Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zlokalizowane są w rejonie ulicy Lechickiej i ulicy Szczecińskiej. Projekt zakłada budowę sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

- Można powiedzieć, że Koszalin uzbraja się. Nie chodzi jednak o kwestie militarne, ale o potrzebną infrastrukturę gospodarczą. Inwestycja ma zachęcić kolejnych przedsiębiorców do lokowania biznesu drugim co do wielkości mieście Pomorza Zachodniego, a tym samym zwiększyć zatrudnienie w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym - podkreślił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Grunty objęte wsparciem mają wiele atutów. Wśród nich prezydent Koszalina Piotr Jedliński wymienił bardzo dobre położenie, bliskie sąsiedztwo budowanwego węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 oraz spory potencjał inwestycyjny i usługowy. Zainteresowanie terenami już deklarują przedstawiciele biznesu z branż: metalowych, medycznych, maszynowych, przemysłu drzewnego i szklarskiego, elektromaszynowego, informatycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy przewidują docelowo utworzenie około 100 nowych miejsc pracy. Koszt inwestycji wyniesie ponad 24 mln zł. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 to prawie 13 mln zł. Przedsięwzięcie ma zakończyć się najpóźniej do marca 2020 roku. Koszalińska podstrefa ma obecnie w SSSE 150 hektarów. Działa w niej 28 inwestorów i 14 zakładów produkcyjnych. Kolejne trzy są w trakcie powstania.

Uzbrojenie terenów wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.12 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Dla KKBOF w obecnej perspektywiie unijnej przewidziano w sumie 40 mln euro.