Województwo Zachodniopomorskie podpisało w środę, 12 listopada, Kontrakt terytorialny. Dokument to gwarancja realizacji ważnych dla regionu inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej oraz ochrony zdrowia. Do Pomorza Zachodniego trafi blisko 17,5 miliarda zł. Tę kwotę zwiększą kolejne projekty oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (6,7 mld zł). Ze strony Rządu RP podpis złożył wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło. Województwo Zachodniopomorskie reprezentowali marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Wojciech Drożdż, wicemarszałek Andrzej Jakubowski oraz członek Zarządu Jarosław Rzepa.

Pomorze Zachodnie jest jednym z pierwszych regionów, które finalizuje negocjacje Kontraktu terytorialnego. Dokument służy porozumieniu pomiędzy samorządem a stroną rządową w zakresie finansowania przedsięwzięć lokalnych, które mają znaczenie ponadregionalne i są niezbędnym warunkiem rozwoju regionu.

- Kontrakt terytorialny to pewnego rodzaju klamra, która spina wiele innych dokumentów, zawierających ważne dla Pomorza Zachodniego inwestycje – mówił podczas konferencji marszałek Olgierd Geblewicz.

Dokument w swojej pierwszej, podpisanej 12 listopada wersji, zawiera 25 przedsięwzięć ujętych na tzw. liście podstawowej oraz kolejne 33 na liście rezerwowej. Zadania te będą realizowane w następnej kolejności.

- Kontrakt terytorialny jest dokumentem otwartym, który będzie zmieniany i aktualizowany. W jego ramach pojawią się kolejne inwestycje, kolejne zadania, które będzie można realizować również w województwie zachodniopomorskim. Należy pamiętać, że wzorem ubiegłych perspektyw finansowania, pojawią się dodatkowe fundusze. Wynikają one np. ze zmiany kursu euro, oszczędności lub dodatkowych środków budżetowych – mówił wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło. – Po raz pierwszy w sposób kompleksowy łączymy w jednym dokumencie pieniądze pochodzące ze środków UE oraz budżetu państwa. Wiemy, w którym kierunku dany region będzie rozwijał się – dodał.

W Kontrakcie terytorialnym znalazły się inwestycje, usprawniające komunikację w regionie i zwiększające dostęp do Pomorza Zachodniego. Mają także stymulować rozwój zespołu portowego Szczecin – Świnoujście.

Do ważnych zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej w województwie zachodniopomorskim należeć będzie budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin–Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa, a także budowa obwodnic Szczecinka (w ciągu drogi S11) oraz Wałcza (w ciągu drogi S10). Powstanie także tunel w Świnoujściu, łączący wyspy Wolin i Uznam.

Marszałek województwa odniósł się również do budowy drogi S3 na odcinku północnym – Dokończenie drogi S3 jest priorytetem dla województwa zachodniopomorskiego i jego władz. Inwestycja ta zajmuje wysoką pozycję na liście rezerwowej. Dalej będziemy zabiegać o realizację tego przedsięwzięcia. Jestem pewien, że ta inwestycja po pakiecie oszczędności, zostanie zrealizowana.

Inwestycje kolejowe koncentrować się będą na rozwijaniu połączeń na liniach: Szczecin –Poznań oraz Szczecin – Wrocław (Nadodrzanka). Przedsięwzięcia związane z gospodarką morską obejmą m.in.: modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, rozbudowę infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, poprawę dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu, czy modernizację portów w Darłowie i Policach.

Obok projektów infrastruktury transportowej na liście podstawowej Kontraktu znalazły się projekty dotyczące ochrony zdrowia, w tym rozbudowa ratownictwa medycznego w szpitalu w Zdunowie czy utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu.

Szacunkowa wartość Kontraktu terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego to 17,5 mld zł. Tę kwotę zwiększą kolejne projekty, których Kontrakt w pierwszej wersji nie objął. W dokumencie znajdą się również – po zakończeniu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z Komisją Europejską – środki przeznaczone na realizację RPO (6,7 mld zł). To podniesie łączną wartość Kontraktu do 24,2 mld zł.

- Pomorze Zachodnie będzie rozwijało się dzięki środkom z RPO. Jesteśmy w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Chcemy, aby nasze województwo było regionem stabilnego i dynamicznego rozwoju. Pieniądze z RPO nie byłoby wykorzystane efektywnie bez pakietu inwestycji, które mają wspierać nasz region z poziomu rządowego. Do synchronizacji tych polityk ma służyć Kontrakt terytorialny – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Kontrakt terytorialny, o czym warto pamiętać, będzie ewaluował. Dzisiaj podpisujemy ważny pakiet, ale wciąż na określenie czeka B+R oraz inwestycje w kulturę – mówił marszałek.

Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, poseł na Sejm RP Arkadiusz Litwiński zaznaczył, że Kontrakt terytorialny zawiera większość ustalonych wspólnie przez parlamentarzystów priorytetów.

Pierwszą sposobność do ponownego otwarcia negocjacji Kontraktu będzie stanowić zakończenie rozmów z Komisją Europejską na temat ostatecznego kształtu krajowych i regionalnych programów operacyjnych.Podpisanie Kontraktu terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego poprzedziła uchwała Rady Ministrów z 4 listopada 2014 r., zatwierdzająca dokument.

Załączniki

application/pdf
Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego - prezentacja

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego - prezentacja

1.36 MB