Konsultacje – nabór konkursowy w ramach działania 4.7

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 informuje, że z powodu niewielkiego zainteresowania, szkolenie dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt się nie odbędzie.

Szczegółowe informacje o naborze można pozyskać w formie indywidualnych konsultacji drogą telefoniczną, e-mailową oraz osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od pn do pt w godz. 7:30 -15:30.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową umieszczoną w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

 

Kontakt:

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin

Sekretariat Wydziału - tel. 91 44 11 100

Pracownicy odpowiedzialni za nabór – p. Jolanta Łempicka, tel. 91 44 11 662 oraz p. Anna Gradowska tel. 91 44 11 105

e-mail: wwrpo@wzp.pl