Kołobrzeg coraz bardziej mobilny

Kołobrzeg nie poprzestaje na zmianach w komunikacji miejskiej. Po zakupach nowoczesnych autobusów czy remontach ulic i deptaków, samorząd miejski otrzyma dofinansowanie m.in. na budowę centrum przesiadkowego, modernizację przystanków miejskich i powstanie kolejnej ścieżki rowerowej. Unijne wsparcie zagwarantuje nadmorskiemu kurortowi umowa, którą w środę, 30 maja 2018 roku w Kołobrzegu, parafowali członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i prezydent Janusz Gromek.

Unijne wsparcie przeznaczone będzie na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Bałtyckiej i skrzyżowania z ul. Solną, przebudowę ponad 40 przystanków komunikacji miejskiej oraz powstanie blisko 1 km ścieżki rowerowej przy ul. Łopuskiego stanowiącej połączenie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ponadto eurofundusze pokryją część wydatków związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Starynowskiej, a także sieci 9 parkingów rowerowych, głównie przy placówkach oświatowych, oraz po jednym obiekcie typu „Parkuj i Jedź” czy „Bike & Ride” z ponad 100 miejscami postojowymi.

- Obecnie  przy zaplanowanych działaniach trwają już roboty budowlane bądź postępowania przetargowe, a efekt wszystkich zmian poznamy do końca 2018 roku. Wcześniej wdrożono zaś - przewidziany zresztą do refundacji z tejże dotacji UE - system roweru miejskiego wraz 12 stacjami - akcentował prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Inwestycja, której koszt oszacowano na ponad 9,5 mln zł będzie wsparta eurofunduszami Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 6,2 mln zł.

- Przedsięwzięcie ma na celu zmianę przyzwyczajeń kołobrzeżan z transportu samochodowego na transport miejski lub rowerowy. Realizacja zadania ma dodatkowo ważny wymiar ekologiczny, bo pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisję zanieczyszczeń w nadmorskim kurorcie - przyznała członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej „Zrównoważony transport”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego” Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach ZIT dla KKBOF zaplanowano w obecnej perspektywie unijnej 40 mln euro.