Dzięki podpisanemu porozumieniu Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzyma pomoc z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1,1 mln zł, którą przeznaczy na zakup nowoczesnego aparatu RTG.
Szpital Wojewódzki w Koszalinie staje się jednym, z największych beneficjentów tegorocznego wsparcia władz samorządu województwa przeznaczonego na modernizacje pomieszczeń czy zakup  specjalistycznego sprzętu. Po funduszach na zakup karetki neonatologicznej oraz zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje związane ze zmianami w opiece pediatryczną, placówka nabędzie także nowoczesny aparat RTG.  Podpisanie umowy gwarantującej lecznicy dofinansowanie odbyło się we wtorek, 16 kwietnia 2019 roku w Koszalinie. W uroczystości udział wziął marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz dyrektor Andrzej Kondaszewski. 
 
Koszaliński szpital zakupi nowoczesny aparat RTG. Sprzęt zastąpi dotychczasowe urządzenie, które w ostatnim czasie zaczęło ulegać częstszym awariom. Tylko w 2018 roku Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonał ok. 30 tys. badań, dlatego dyrekcja lecznicy, aby zapewnić pacjentom płynny dostęp do świadczenia zdecydowała o nabyciu nowego urządzenia. Aparatura warta jest 1,1 mln zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego pokryje 99% jej zakupu.  
 
- To dla nas bardzo ważna placówka, jedyna która zabezpiecza na najwyższym poziomie referencji potrzeby zdrowotne w tej części województwa. Ten szpital jest najlepszym przykładem z jaką troską podchodzimy do kwestii zapewnienia właściwej opieki medycznej mieszkańcom. Ponieśliśmy wielkie nakłady, ale nadal zarówno sprzęt, jak i budynki wymagają inwestycji. Przy naszym wsparciu szpital prowadzi obecnie duży projekt modernizacyjny całego pionu pediatrycznego. Te duże inwestycje nie przesłaniają tych mniejszych. Dlatego też szpital koszaliński jest obecnie największym beneficjentem tzw. dotacji jednorocznych, które przeznaczamy dla naszych szpitali. Dzisiaj podpiszemy umowę o wartości 1,1 mln zł, aby szpital mógł kupić nowy aparat rentgenowski. Te działania mają zapewnić jednostce stabilność funkcjonowania, bo jest ona gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców całego regionu, a jest to w sumie około 600 tysięcy osób. Chcę podziękować dyrekcji za codzienny trud zarządzania szpitalem, który pomimo obiektywnych trudności, udaje się cały czas modernizować i rozwijać - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Kilka tygodni wcześniej lecznica w Koszalinie otrzymała od władz samorządu województwa 600 tys. zł, które umożliwią zakup wartego 700 tys. zł ambulansu neonatologicznego wraz z inkubatorem. Ponadto placówka wzbogaciła się także o 400 tys. zł, które Marszałek Województwa przekazał na wkład własny związany z modernizacją oddziałów w pawilonach dziecięcych oraz zakup infrastruktury służącej leczeniu chorób związanych z dezaktywacją zawodową. Wartość tej inwestycji to 29 mln zł, z czego 23 mln zł pochodzi z unijnych funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
- Chciałem podziękować za pozytywną ocenę funkcjonowania szpitala. Musimy stawić czoła wielu problemom, ale dzięki dużej trosce Urzędu Marszałkowskiego i pokaźnym kwotom wsparcia możemy realizować niezbędne inwestycje budowlane i uzupełniać sprzęt, który się zużywa. W obecnym systemie finansowania szpital trudno jest zbilansować, a co dopiero myśleć o odtworzeniu sprzętu i realizacji remontów. Bez tego wsparcia szpital ulegałby degradacji. Szpital jest maksymalnie obciążony i bez tego wsparcia taki poziom pracy nie byłby możliwy. Cieszę się, że mamy pieniądze  na aparat rentgenowski dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, bo bez tego urządzenia moglibyśmy mieć problemy w pracy podczas sezonu letniego. Reakcja władz samorządu województwa była błyskawiczna i pozytywna. Dziękuję w imieniu pacjentów - powiedział dyrektor szpitala Andrzej Kondaszewski.
 
Warto wspomnieć, że z przyznanych z budżetu województwa w 2019 roku środków skorzystało 8 placówek. To m.in. Szpital w Kołobrzegu, Szpital w Gryficach, Szpital Wojewódzki w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie czy WOMP Szczecin. Zabezpieczono dla nich około 7 mln zł.