Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj (w środku) i prezes firmy Inter-Metal Tomasz Maksymiuk (błękitna marynarka) na hali produkcyjnej.
Firma Inter-Metal z podkoszalińskiego Bonina otrzymała 2 mln zł dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki metalu”. Umowę, która pozwoli zakupić m.in. automatyczny magazyn blach, prasę krawędziową, linie do obróbki wibrościernej, galwanizacji, elektropolerowania i pasywacji stali nierdzewnej, podpisali w poniedziałek wicemarszałek Tomasz Sobieraj i właściciele przedsiębiorstwa Tomasz i Elżbieta Maksymiukowie.
 
Dzięki unijnym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego koszalińska firma Inter-Metal wkroczy na jeszcze wyższy poziom innowacyjności, rozwijając aktywność badawczo rozwojową, rozbudowując park maszynowy i wdrażając nową metodę świadczenia usług. Kluczowe operacje technologiczne - cięcie, zaginanie, obróbka wibrościerna oraz trawienie, elektropolerowanie i pasywacja galwaniczna - zostaną zintegrowane w ramach ciągu technologicznego wspomaganego dodatkowo automatycznym magazynem blach, współrzędnościową maszyną pomiarową do kontroli jakości wyrobów oraz komputerowymi narzędziami do projektowania konstrukcyjnego,
 
- Przedsiębiorstwa, które wdrażają innowacyjne rozwiązania technologiczne i wprowadzają na rynek nowe produkty, zdobywają nowych kontrahentów i zwiększają zatrudnienie - budują potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego – mówi wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. – To już kolejny projekt Inter-Metalu, który otrzymuje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Głęboko wierzę, że środki unijne i wsparcie samorządu województwa umożliwią dalszy dynamiczny rozwój firmy.
 
Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki metalu” ma wartość prawie 5,8 mln zł. Koszty kwalifikowalne to 4,75 mln zł, a dofinansowanie przyznane w ramach RPO WZ wyniesie 2 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup oprogramowania oraz zakup środków trwałych m.in. automatycznego magazynu blach, prasy krawędziowej do zaginania blach, linii do realizacji obróbki wibrościernej, linii do realizacji procesu galwanicznego trawienia, elektropolerowania i pasywacji galwanicznej stali nierdzewnej oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

W wyniku realizacji projektu (do grudnia 2022 r.) zostanie wprowadzony innowacyjny produkt tj. samojezdna tuleja do samodezynfekowania się produktów bezpieczeństwa takich jak: furty stadionowe, bramki typu „tripod”, poręcze autobusowe, klamki, jeżdżące prowadnice dezynfekujące.
 
Innowacje technologiczne, zakup maszyn, rozwijanie nowoczesnych usług podniesie konkurencyjność koszalińskiej firmy i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.
 
Projekt realizowany w ramach Osi 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Inter-Metal działa do 2005 r. w Boninie k. Koszalinia. Zatrudnia ok. 150 osób. W 2018 roku firma otrzymała 1 mln zł dofinansowania na stworzenie nowoczesnego centrum tokarsko-frezerskiego. Całkowita wartość zrealizowanej wtedy inwestycji (budowa nowej hali, zakup maszyn) sięgnęła 3 mln zł.