Infrastruktura badawczo-rozwojowa z unijnym wsparciem

Dwie zachodniopomorskie uczelnie, trzy projekty i 7,5 mln zł unijnego dofinansowania - to efekt wsparcia przez Urząd Marszałkowski sektora naukowo-badawczo-rozwojowego na Pomorzu Zachodnim. Z eurodotacji skorzystają Politechnika Koszalińska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Porozumienie gwarantujące beneficjentom zastrzyk funduszy podpisali w piątek, 29 czerwca 2018 roku w Szczecinie, marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz rektorzy szkół wyższych.

Zachodniopomorskie uczelnie postawiły na rozwój publicznej infrastruktury badawczej, nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami i wykorzystanie efektów prac naukowych związanych z regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej, drzewnej czy chemicznej.

- To kluczowe umowy z punktu widzenia przyszłości innowacji Pomorza Zachodniego. Jeżeli chcemy coraz lepiej łączyć potencjał intelektualny z żywiołem gospodarczym musimy wspierać nasze uczelnie. Stawiamy na wzmocnienie regionalnych specjalizacji. Droga do tych pieniędzy była dłuższa niż w poprzedniej perspektywie bo wymagała stworzenia mapy infrastruktury badawczej w regionie i akceptacji na poziomie rządowym. W końcu możemy ruszyć. Niech te projekty budują przyszłość nauki i gospodarki Pomorza Zachodniego. - zaznaczył zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

W swoje projekty uczelnie wyższe zainwestują prawie 12,5 mln zł. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pokryje koszty przedsięwzięć w wysokości ponad 7,5 mln zł. Dwa przedsięwzięcia zrealizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznym, a jeden Politechnika Koszalińska.

ZUT doposaży uczelniane pracownie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny za prawie 9 mln zł doposaży do końca 2019 roku laboratorium miernictwa oraz zakład spawalniczy. W ten sposób naukowo i badawczo rozwinie obszary przemysłu stoczniowego, offshorowego, energetycznego czy przeładunkowego.

- Te środki wzmocnią nasze laboratoria i pozycję Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i ofertę wobec przedsiębiorców działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. - przyznał prorektor ds. nauki ZUT Jacek Przepiórski.

Laboratorium miernictwa wzbogaci się o aparaturę pomiaru własności dynamicznych konstrukcji i maszyn wielkogabarytowych, infrastrukturę informatyczną, sprzęt do diagnozowania i sterowania maszyn np. obrabiarek przenośnych czy technologię badań wytrzymałościowych i użytkowych nowych materiałów kompozytowych. Z kolei do zakładu spawalniczego zakupiony zostanie nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania, które oceni technologię spawania czy materiały użyte do spawania. Nowoczesna infrastruktura trafi docelowo na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Z Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski przeznaczy na jej zakup 5,5 mln zł.

Politechnika Koszalińska stworzy nowoczesną przestrzeń badawczą

Na te zmiany koszalińska uczelnia przeznaczy prawie 3,4 mln zł. Efekty inwestycji poznamy do końca 2019 roku. Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych powstanie na Wydziale Technologii i Edukacji.

- Wzmacniamy nasze Centrum badawczo-rozwojowe w kierunku intensyfikacji kooperacji z przemysłem. Inwestujemy w narzędzia, które poszerzą naszą ofertę usług. Będziemy mogli się jeszcze lepiej specjalizować w badaniu właściwości powierzchni. To szansa na opracowanie powłok, które będą twardsze, bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie. Czeka na to m.in. przemysł drzewny. - wyliczał prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Koszalińskiej Witold Gulbiński.
- Bez nowoczesnej technologii nie będzie dobrej gospodarki i dobrych miejsc pracy. W tych centrach badawczych będą powstawały technologie które wzmocnią rynkową pozycję naszych przedsiębiorstw. – podsumował wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów. Od przygotowania studium wykonalności przez zakup sprzętu badawczego, czyli pakietu oprogramowania Consol Multiphysics i dyfraktometru rentgenowskiego, po wytworzenie własnej aparatury badawczej, a mianowicie wielofunkcyjnego urządzenia technologicznego. Wdrożone innowacje umożliwią w przyszłości poszerzenie oferty badawczo-usługowej w zakresie obróbki powierzchni, w tym obróbki cieplnej, chemicznej i plazmowej, a co za tym idzie oznaczają uproszczenia dla przemysłu elektromaszynowego, drzewnego czy meblarskiego. Eurofundusze Marszałka Województwa przyznane przedsięwzięciu to ponad 2 mln zł.