Centrum przesiadkowe dla Goleniowa, termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach i nowa promenada w Mrzeżynie - to kolejne inwestycje gwarantujące rozwój zachodniopomorskich samorządów. Co łączy te inwestycje? Wszystkie skorzystają z unijnych dotacji przyznanych przez Urząd Marszałkowski. W środę, 27 września 2017 roku umowy w terenie podpisał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Do lokalnych samorządów trafi prawie 6 mln zł.

- To różne, a przede wszystkim ważne zadania. Przedsięwzięcia związane są bowiem z gospodarką niskoemisyjną, turystyką aktywną oraz multimodalną mobilnością miejską - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Dzięki takim inwestycjom jak te, łatwiejszy będzie np. proces przekonywania mieszkańców do komunikacji publicznej. To w tym przypadku także korzyści dla dużych miast m.in. dla Szczecina, co dodatkowo posłuży wzmocnieniu układu kolejowego w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - dodał.

Umowy podpisano kolejno w Goleniowie, Gryficach i Trzebiatowie. W imieniu beneficjentów parafowali je: burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, starosta gryficki Kazimierz Sać oraz burmistrz Trzebiatowa Józef Domański. Podczas wizyty na Ziemi Gryfickiej Olgierdowi Geblewiczowi towarzyszył radny województwa Artur Łącki.

Centrum przesiadkowe dla Goleniowa

Infrastruktura powstanie przy ul. Leśnej i Lubczyńskiej w Załomiu. Nowoczesny obiekt dla podróżnych będzie mieć zadaszone przejście na perony i wiaty przystankowe, plac manewrowy dla autobusów, punkt typu Park&Ride na 60 pojazdów, a także miejsce typu Bike&Ride dla 18 rowerów oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Budowa infrastruktury ułatwi codzienne przemieszczanie się mieszkańców do i z miejsc pracy, ograniczy korzystanie z samochodów osobowych, a przede wszystkim usprawnieni komunikację publicznej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, w okolicach Załomia i osiedla Załom-Kasztanowe. Prace przy projekcie Gmina Goleniów rozpoczęła w sierpniu br. Ich zakończenie przewidziano na koniec grudnia 2018 roku. Całkowity koszt robót oszacowano na 3,8 mln zł. Urząd Marszałkowski dofinansuje zadanie unijnymi funduszami w wysokości 2,7 mln zł.

Termomodernizacja ZSP w Gryficach

Inwestycje Powiatu Gryfickiego przewidują zmiany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach. Projekt obejmuje docieplenie ścian oraz wymianę stolarki i oświetlenia w trzech budynkach placówki. Koszt prac wyceniono na 2,2 mln zł. Unijna pomoc wyniesie prawie 1,9 mln zł.

Mrzeżyno z nową promenadą

Promenada ma być wielofunkcyjną infrastrukturą dla turystów i mieszkańców. Połączona zostanie z modernizacją zejść na plażę oraz budową placu rekreacyjnego przy Pomniku Zaślubin z Morzem z punktem widokowym. Nowa infrastruktura powstanie do czerwca 2018 roku. Kosztować będzie ponad 2,1 mln zł. Blisko 1,1 mln zł dołoży Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja Gminy Trzebiatów jest  jednym z 17 projektów, którym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pod koniec czerwca 2017 roku udzielił wsparcia w ramach kolejnego naboru wniosków z zakresu turystyki aktywnej i uzdrowiskowej. Kwota dofinansowania w konkursie wyniosła ponad 30 mln zł. Oprócz promenad, powstaną lub zostaną zmodernizowane w regionie także przystanie żeglarskie, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, kładki piesze i place rekreacyjne.