Na podejście kelnera trzeba poczekać kilka minut, a wybór zamówienia z karty dań przypomina pole minowe? Niestety i takie sytuacje są spotykane w branży gastronomicznej, która ostatnimi czasy szczególnie cierpi na brak profesjonalistów. Podobnie jest wśród informatyków, których z tytułem technika podobno nie brakuje – w przeciwieństwie do tych z konkretnymi umiejętnościami. Ale nie tylko te branże chcą zatrudniać zawodowców. Rozstrzygnięcie tylko jednego z konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020  wzmocni umiejętności i wiedzę aż 1344 uczniów zawodówek z Pomorza Zachodniego.

- Od lat pracodawcy wskazują, że głównym problemem absolwentów szkół zawodowych jest brak umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich – interpersonalnych, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu pracy. Kuleją także programy nauczania, brakuje aktualnych uprawnień czy doświadczenia zawodowego. Z drugiej strony mamy znaczącą liczbę absolwentów, którzy zamiast naturalnie wchodzić w rynek pracy rejestrują się jako bezrobotni. To pokazuje lukę w systemie, którą staramy się naprawić dzięki środkom z Regionalnego Programu. - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Szybki postęp w technologiach informatycznych sprawia, że tą dziedzinę szczególnie dotka problem niedostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W ostatnich latach w branży pojawiły się tak dynamicznie rozwijające się obszary jak np. rynek aplikacji mobilnych i gier komputerowych czy e-commerce. Słowem - wymagane są nowe umiejętności, a możliwość dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku, na dodatek ograniczyła reforma szkolnictwa zawodowego. Wcześniej szkoły kształcące informatyków mogły oferować kilka specjalizacji, dostosowywać je do rynku. Reforma wprowadziła tylko 1 ścieżkę edukacyjną i usztywniła program, w którym brakuje np. aplikacji mobilnych, tworzenia gier, grafiki komputerowej.

Tym cenniejsze będą więc działania, które dzięki projektowi spółki „AYA” obejmą 54 uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie. Przede wszystkim zostaną oni objęci dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi oraz stażami zawodowymi czy cennymi szkoleniami. Informatycy to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników w regionie, ale podobnie jest w większości sektorów gospodarki.

Tylko w Świnoujściu w 2015 roku czekało ponad 500 ofert pracy w turystyce i gastronomii. Nie tylko tych sezonowych. Jedną ze szkół, które kształci  techników hotelarstwa oraz techników żywienia i usług gastronomicznych jest Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu. Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji to nazwa projektu, który będzie realizowany w szkole i obejmie m.in. zakup wyposażenia barmańskiego do szkolnej pracowni, pracę uczniów w firmie ćwiczeniowej, zdobywanie przez nich dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, czy staże zawodowe. Tylko ten projekt umożliwi zdobycie dodatkowych uprawnień aż 54 uczniom. Jego liderem będzie Top Projekt Krzysztof Derbiszewski, a partnerami - lokalni pracodawcy, organizatorzy staży zawodowych oraz kadry (kucharze, kelnerzy i barmani) pracujące z uczniami w restauracji ćwiczeniowej.

Łącznie w ramach działania 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego kwotą 53 mln zł wsparte zostanie aż 49 projektów, których odbiorcami będą m.in. przyszli mechatronicy, programiści CNC, budowlańcy, spawacze, pielęgniarki i położne. Działania obejmą aż 1344 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyć będą w stażach i praktykach u pracodawców. Ponadto 48 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci m.in. podnoszenia kompetencji cyfrowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, a 21 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

To już drugi z konkursów rozstrzygniętych w ramach działania 8.6, dedykowanego wzmocnieniu szkolnictwa zawodowego. Jeszcze w 2016 r. Województwo Zachodniopomorskiego rozdysponowało 17,750 mln zł, które wsparły 18 beneficjentów.