Wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz (w środku) oraz zastępca burmistrza Bogdan Syganiec podpisali umowę obejmująca drugi etap rewitalizacji w gminie Dobrzany.
Po rewitalizacji na cele mieszkalne siedziby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, władze gminy Dobrzany kontynuują  inwestycje związane ze zmianami przestrzeni publicznych. Tym razem nowe życie otrzyma budynek pogotowia i obiekt remizy strażackiej, a część pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych zaadaptowana zostanie na salę widowiskową. Umowy przyznające eurofundusze podpisali w środę, 29 stycznia 2020 roku w Dobrzanach, wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz oraz zastępca burmistrza Bogdan Syganiec.
 
Druga odsłona rewitalizacji w Dobrzanach obejmuje remont i przebudowę obiektów pogotowia na potrzeby Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Społecznej oraz budynku remizy strażackiej na potrzeby Centrum Ratowniczo-Gaśniczego, a także przystosowanie części pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych na sale widowiskową.
 
- Renowacja przestrzeni to m.in. prace budowlane, zakup niezbędnego wyposażenia czy zagospodarowanie terenu - wyliczał zastępca burmistrza Dobrzan Bogdan Syganiec.
 
Po remontowych zmianach w istniejącym budynku OSP funkcjonować ma zarówno straż pożarna, jak i stacja pogotowia ratunkowego, a część piętra remizy zaadaptowana zostanie dla CRG. W siedzibie, które po zakończeniu modernizacji opuści pogotowie, powstanie MCAS. Instytucja prowadzić będzie działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej np. osób bezrobotnych oraz ich rodzin. Z kolei w sali widowiskowej w ZSP odbywać się będą szkolne recitale, przedstawienia, a nawet nauka baletu, rytmiki czy tańca.
 
Rewitalizację w ZSP przewidziano od stycznia do grudnia br. Pozostałe inwestycje mają rozpocząć się na początku 2021 i potrwać najpóźniej do końca 2022 roku. Koszt przedsięwzięć - realizowanych w ramach dwóch projektów - władze Dobrzan oszacowały na prawie 5 mln zł.
 
- Cieszy fakt, że aż 75% kosztów inwestycji pokryją eurofundusze Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. To w sumie ponad 3,6 mln zł - przyznał wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.
 
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.