Pierwsze posiedzenie Europejskiego Komitetu Regionów

Komisja Europejska zatwierdziła dziś, w piątek 12 lutego br., Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budżet programu to 1,6 mld €, czyli prawie 6,7 mld złotych.
 

- Czekaliśmy na to od kilku tygodni. To ważny krok w procesie programowania i podsumowanie kilkunastu miesięcy pracy oraz zaangażowania pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim, którym serdecznie dziękuję za ich wysiłek. Przybliża nas to do rozpoczęcia wdrażania nowej perspektywy unijnej - powiedział marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.


Środki w ramach Programu Regionalnego podzielone zostały na 2 części: - część finansującą projekty infrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 150 mln €) - część finansującą projekty nastawione na społeczność regionu finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (450 mln €).

W pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku powołany zostanie Komitet Monitorujący oraz przyjęte zostaną kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia. Jednocześnie zakończone zostaną prace związane z przygotowaniem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ,czyli dokumentu będącego przewodnikiem dla potencjalnych beneficjentów. Pierwsze nabory planowane są na koniec drugiego kwartału 2015 roku. Wkrótce również Instytucja Zarządzająca RPO WZ ogłosi ich szczegółowy harmonogram.

Jednocześnie marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów. To właśnie w dniach 11-12 lutego br. Komitet Regionów rozpoczął nową pięcioletnią kadencję i po raz pierwszy zgromadził w Brukseli swoich nowych członków.

Komisja CIVEX Komitetu Regionów zajmuje się takimi kwestiami jak wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, prawa podstawowe, inteligentne regulacje i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, obywatelstwo i szersze zagadnienia instytucjonalne, np. sprawowanie rządów i decentralizacja. Interesują ją także zagadnienia wymiaru zewnętrznego UE, głównie z punktu widzenia krajów sąsiedzkich. W jej skład wchodzi ponad 100 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jest jednym z zaledwie dwóch Polaków pełniących tak ważną funkcję. To dowód, że jego dotychczasowa praca w ramach komisji została wysoce oceniona.

W tej kadencji Olgierd Geblewicz, oprócz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), będzie również zasiadał w Komisji Zasobów Naturalnych (NAT)

 

Załączniki

application/pdf
Decyzja Komisji Europejskiej

z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny ProgramOperacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w Polsce

183.91 KB
application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020

3.41 MB