Ciąg dalszy turystycznych zmian w Dąbkach

Liczy nieco ponad 8 tys. mieszkańców i odważnie sięga po unijne fundusze. Gmina Darłowo - bo o niej mowa - kontynuuje turystyczne zmiany w nadmorskich Dąbkach. Po uzyskaniu wsparcia na modernizację infrastruktury żeglarskiej i powstanie nad jeziorem Bukowo Centrum Sportów Wodnych, przyszedł czas na budowę ścieżki do aktywności ruchowej wraz z zejściami na plażę. Kolejne przedsięwzięcie otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Umowę parafowali w piątek, 16 lutego 2018 roku w Darłowie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Radosław Głażewski.

Nowoczesna infrastruktura ma w przyszłości zachęcić jeszcze większą liczb\ę turystów do odwiedzin Dąbek. Inwestycja przewiduje rozbiórkę istniejącego chodnika, budowę nowej ścieżki do aktywności ruchowej wraz z czterema przejściami na plażę w strefie „A”, powstanie tarasów widokowych, ciągów pieszych, pawilonów sanitarnych, oświetlenia, a przede wszystkim street workout parku oraz małej architektury. Nowe będą także przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej.

- Dąbki mają ambicję stać się bałtycką perełką Pomorza Zachodniego. To w nich prowadzone są inwestycje, które umocniają jej pozycję wśród nadmorskich miejscowości coraz chętniej wybieranych przez turystów. Tym lepiej, że przedsięwzięcia realizowane są dzięki wsparciu unijych funduszy - tłumaczył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Realizację zadania wartego ponad 4,2 mln zł Gmina Darłowo zaplanowała od sierpnia br. do maja 2019 roku. Zmiany zostaną dofinansowane ze środków unijnych Urzędu Marszałkowskiego. To prawie 2,2 mln zł. Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

- To kolejna inwestycja w uzdrowisku Dąbki, która podniesie nie tylko standard, ale także estetykę tej miejscowości. Inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie posiadamy wstępny projekt przedsięwzięcia. Na tej podstawie, zostanie opracowywana dokumentacja do przetargu, po przeprowadzeniu którego wyłonimy wykonawcę prac budowlanych - przekonywał wójt Darłowa Radosław Głażewski.

Turystyczno-rekreacyjne przedsięwzięcie to kolejna inwestycja gminnego samorządu w Darłowie, która sygnowana będzie logo Regionalnego Programu Operacyjnego. W sierpniu ub.r. Gmina parafowała z Urzędem Marszałkowskim porozumienie obejmujące przekazanie prawie 2,8 mln zł unijnej pomocy na powstanie nowej infrastruktury żeglarskiej nad Jeziorem Bukowo i powstanie Centrum Sportów Wodnych. Realizacja projektu, którego koszt oszacowano na 6,5 mln zł, powinna zakończyć się do października br.