Bliżej konsolidacji siedziby urzędu

Rusza kolejny etap prac nad konsolidacją siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W poniedziałek 21 listopada br. marszałek Olgierd Geblewicz oraz członek Zarządu Robert Grzywacz podpisali z wykonawcą  dokumentacji projektowej inwestycji umowę wartą niemal 2,5 mln zł. Znany jest już harmonogram prac, które w pierwszej kolejności obejmą budynek przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.

Pełnobranżową dokumentację projektową inwestycji wykona firma Pas Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego.

Plan konsolidacji urzędu zakłada podział tej inwestycji na dwa zadania. Pierwszym jest gruntowny remont budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42. Na przygotowanie dokumentacji w tym zakresie projektant będzie miał 11 miesięcy.

- Chcielibyśmy, aby siedziba urzędu była funkcjonalna i nowoczesna, ale także, aby była ozdobą Szczecina. Remont budynku przy ul. Piłsudskiego w dużej mierze sfinansowany zostanie ze środków pomocy technicznej RPO i znajdą tam swoje miejsce pracy urzędnicy wydziałów zajmujących się funduszami. Będzie to więc swego rodzaju centrum funduszy unijnych – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

Drugim zadaniem będzie budowa tzw. demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby, który ma zostać wybudowany na terenie przyległym, obecnie zajmowanym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Na tę cześć dokumentacji firma będzie miała rok czasu.

- Funkcje reprezentatywne chcemy połączyć z budową nowoczesnego budynku pasywnego. Nie ma jeszcze takiego obiektu w Szczecinie. W pełni proekologiczny budynek będzie wizytówką Pomorza Zachodniego, regionu, który jest liderem w obszarze energii odnawialnej i ekologii -  zaznaczył O. Geblewicz.
- Dziś podpisujemy umowę, która jest tak naprawdę początkiem prac, dzięki którym województwo będzie miało piękną i reprezentacyjną siedzibę – dodawał członek Zarządu Robert Grzywacz.

Prezes Zarządu Pas Projekt Sp. z o.o. Małgorzata Golenko podkreślała – W Szczecinie mają się Państwo czym pochwalić – znajdują się tutaj budynki, które zdobywają międzynarodowe nagrody architektoniczne. To dla nas duże wyzwanie w zakresie projektowania. Ale równie ważna będzie technologia wykonania, wyposażenie w instalacje, zwrócenie uwagi na funkcjonalność obiektu oraz minimalizowanie wykorzystania energii pierwotnej.

Projektant w swoim zakresie będzie miał m.in. opracowanie wielobranżowej koncepcji całej inwestycji, sporządzenie wielobranżowych projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Pięciopiętrowy budynek przy ul. Piłsudskiego ma niemal 7 tys. m2. Do 2011 roku mieściły się tam poradnie specjalistyczne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Obecnie stanowi jedną z ośmiu lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Pracuje w nim niemal 100 urzędników.

Termomodernizacja wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń budynku przy ul. Piłsudskiego planowana jest na pierwsze półrocze 2018 r. Postępowanie przetargowe wraz z realizacją robót budowlanych potrwa ok. 21 miesięcy.

Budowa nowego demonstracyjnego budynku pasywnego planowane jest na drugie półrocze 2018 r. Postępowanie przetargowe wraz z realizacją robót budowlanych potrwa 25 miesięcy.

Ta  część inwestycji obejmuje także rozbiórkę istniejących zabudowań użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego przy ul. Mazowieckiej 14 oraz budowę garażu podziemnego. Nowy budynek będzie miał ok. 7 tys. m2 i wyposażony będzie w rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące straty cieplne i koszy eksploatacyjne.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia całej konsolidacji urzędu to koniec roku 2020 roku. Wartość tej inwestycji to według wstępnego harmonogramu niemal 90 mln zł.  Na ten cel województwo zabezpieczyło ponad 70 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W planach jest pozyskanie 5 mln zł z funduszy krajowych, a ponad 12 mln zł będzie pochodziło z budżetu województwa.