Około pół miliona złotych kosztowała przebudowa ponad kilometrowego odcinka drogi w Będzinku (gm. Będzino). W realizacji inwestycji pomogły środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego.  We wtorek, 30 października, została otwarta nowa droga. W tym dniu wicemarszałkowie województwa podpisali także umowę, dzięki której Gmina Biesiekierz otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na prace termomodernizacyjne.

Nową nawierzchnię z płyt betonowych zyskał 1,3 km odcinek drogi w Będzinku. W ramach zadania szerokość jezdni została wyrównana, utwardzono pobocza, a także posadzono ponad 100 sztuk drzew. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 500 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło ok. 200 tys. zł.

- Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Województwo Zachodniopomorskie realizuje od 19  lat. W tym roku blisko 6 mln zł pomogło w budowie lub przebudowie 30 km zachodniopomorskich dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Cieszę się, że dziś otwieramy kolejny zmodernizowany odcinek, który ułatwi poruszanie się zarówno maszynom rolniczym, jak i  samochodom - mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa, który uczestniczył w otwarciu inwestycji.

Przebudowana jezdnia ze względu na sąsiadujące położenie gruntów ornych będzie służyć głównie jako droga dojazdowa do gruntów rolnych, po której porusza się sprzęt rolniczy. Sprzęty wykorzystywane do prac polowych oraz transportu płodów rolnych będą mogły poruszać się po drodze bez narażania na uszkodzenia oraz zwiększoną eksploatację.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Natomiast Gmina Biesiekierz pozyskała dofinansowanie na realizację projektu kompletnej modernizacji energetycznej istniejącego obiektu warsztatowo – garażowego w miejscowości Biesiekierz. Wartość wsparcia to ponad 206 tys. zł. Koszt całkowity inwestycji to 243 tys. zł.

Zakres prac termomodernizacyjnych planowanych do przeprowadzenia obejmie izolację posadzek, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów centralnego ogrzewania i wody zimniej i ciepłej  oraz roboty w zakresie instalacji oświetleniowej i odgromowej. Projekt realizowany jest w jest w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Dokumenty podpisali wicemarszałkowie Jarosław Rzepa oraz Tomasz Sobieraj.