W dniu 05 października 2021 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru konkursowego nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21 w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe. Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczy zmiany zasad składania załączników nr 4c, 4d oraz 5.1 do wniosku o dofinansowanie. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/41-dziedzictwo-kulturowe-0