Miasto Koszalin pozyskało kolejne unijne miliony na zaplanowane w pespektywie 2014-2020 inwestycje. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystane zostanie na budowę Centrum Przesiadkowego i nowych odcinków dróg rowerowych, a także na powstanie obiektu „Bike&Ride” oraz roweru miejskiego. Podpisanie umowy odbyło się w środę, 6 września 2017 roku w Koszalinie. Podpis na dokumencie złożył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.  

Przewidziane inwestycje to ważne dla koszalinian przedsięwzięcia drogowo-rowerowe związane z transportem niskoemisyjnym. Ich koszt wyniesie prawie 21,3 mln zł. Ponad 11 mln zł dołoży RPO WZ 2014-2020. Wszystkie działania w ramach jednego projektu mają zakończyć się najpóźniej do grudnia 2020 roku.

- Koszalin pięknieje na naszych oczach i rozwija się dynamicznie. To następne inwestycje w mieście z mocnym zastrzykiem unijnych funduszy. Dzięki rozpoczętej juz realizacji projektu powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, a także ponad 10 km nowych ścieżek rowerowych - mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego w okolicach dworca PKP i PKS ma zapewnić przede wszystkim komfort dla podróżnych, a nowe odcinki dróg dla cyklistów uzupełnią braki w rowerowej infrastrukturze miasta, poprawiając np. komunikację z Będzinem czy Mielnem. Trasy, których łączna długość w Koszalinie to obecnie blisko 50 km, powstaną wzdłuż ulicy Morskiej, ulicy Zwycięstwa czy brzegu na rzece Dzierżęcinka do Wodnej Doliny i stacji Koszałka oraz od ulicy 4 Marca do ulicy Jamneńskiej. Całość dopełni budowa obiektu „Bike&Ride” oraz utworzenie roweru miejskiego z 10 stacjami wypozyczeń m.in. przy ulicy Rynek Staromiejski, Przemysłowej, Śniadeckich, Armii Krajowej i Władysława IV-Wąwozowa, gdzie powstanie drugie Centrum Przesiadkowe.

- Rower miejski, z którego można będzie korzystać na długi majowy weekend 2018 roku ma popularyzować proekologiczne formy transportu i ograniczyć ruch samochodowy w centrum Koszalina - przekonywał prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Inwestycja wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działani9a adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będących nowym narzędziem wdrażania funduszy europejskich na terenach miast, dla KKBOF zaplanowano w bieżącej perspektywie unijnej w sumie 40 mln euro.