Metropolitalny Kongres Rewitalizacji to wydarzenie organizowane w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotkań, wystąpień i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast. Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach od 27 do 28 września 2018 r. Udział w Kongresie jest nieodpłatny.

Rejestracja na stronie wydarzenia Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji