W tym dziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania związane z Programu Regionalnego. Więcej informacji uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Chcesz skorzystać z Funduszy Europejskich?

W 2014 roku zrealizowałem inwestycję. Czy mogę starać się o refundację wydatków, które ponosiłem w związku z tym projektem?

Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych. Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 – 2020): Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego?

Wstępny dokument określający terminy składania wniosków o dofinansowanie został opublikowany w zakładce Harmonogram naborów wniosków.

Chcę założyć firmę

Planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?

W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej wciąż możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 będą zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:

Aktualnie trwa proces przygotowania dokumentów, które pozwolą na wyłonienie instytucji przekazujących środki z programów.