Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim
Nazwa beneficjenta:

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

922 758.49
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa beneficjenta:

MAC DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

663 552.50
Instalacja paneli fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwo "NOWO-GLAS" Nikodem Stasik, Edward Stasik, Łukasz Żminda Spółka Jawna w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej
Nazwa beneficjenta:

NOWO-GLAS NIKODEM STASIK, EDWARD STASIK, ŁUKASZ ŻMINDA SPÓŁKA JAWNA

221 000.00
Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GEOBIKE sp. z o. o. na rynkach zagranicznych.
Nazwa beneficjenta:

GEOBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

119 869.34
Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w Chojnie poprzez budowę wysokowydajnej instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynku stowarzyszenia „Nasze Lotnisko"
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE LOTNISKO"

379 949.99
KLIK - Zachodniopomorskie - KLIK_2.0
Nazwa beneficjenta:

CENTRUM INNOWACYJNEGO BIZNESU TOMASZ OSAK

426 026.25
Stworzenie flokulantów na bazie chitozanu.
Nazwa beneficjenta:

"KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

33 065.00
Rozwój firmy KANDELA poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KANDELA PAWEŁ STACHOWSKI

953 700.00
Podnosznie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIESZKOWICE

529 200.00
Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu
Nazwa beneficjenta:

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

774 134.37

Strony