Sukcesy projektów

Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 338 877.75
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
1 575 150.30
pln

Nazwa beneficjenta

POWIAT SŁAWIEŃSKI


Wartość ogółem:
1 575 150.30

Wydatki kwalifikowalne:
1 575 150.30

Dofinansowanie:
1 338 877.75

w tym UE:
1 338 877.75

Wkład własny:
236 272.55

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.8
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

 

Opis w języku polskim:

Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy

 

Zakres projektu obejmował modernizację i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Głównym elementem projektu jest modernizacja pracowni nawigacyjnej. Ponadto w jego ramach powstanie pracownia ratownictwa morskiego. Projekt podzielony był na etapy:

  • modernizacja istniejącego symulatora nawigacyjnego ECDIS,
  • rozbudowa istniejącego symulatora nawigacyjnego ECDIS do symulatora radarowo-nawigacyjnego,
  • rozbudowa elementu stanowiska instruktora symulatora map elektronicznych NTPro 5000,
  • dostawa i montaż nowego symulatora GMDSS,
  • stworzenie 8 stanowisk treningowych z monitorami dotykowymi i jedno stanowisko instruktora,
  • stworzenie pracowni ratownictwa morskiego. 

 

Description in English: