Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
42 499 999.95
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
52 999 999.98
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
52 999 999.98

Wydatki kwalifikowalne:
49 999 999.98

Dofinansowanie:
42 499 999.95

w tym UE:
42 499 999.95

Wkład własny:
10 500 000.03

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin o długości 14.993,17 m.

 

W ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 zlokalizowane są skrzyżowania typu rondo, które nie są objęte robotami budowlanymi, ale które stanowią powiązanie  z przyległymi drogami publicznymi.

 

Inwestycja jest zlokalizowana pomiędzy miejscowościami Łukęcin-Lędzin na terenie gminy Dziwnów i Świerzno (powiat kamieński) oraz gminy Rewal i Karnice (powiat gryficki).

 

Przeważająca długość odcinka zlokalizowana jest na terenie gminy Rewal. Jest to droga o parametrach drogi głównej "G". Zakres robót budowlanych obejmował: 

 • poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,
 • budowę zatok postojowych,
 • budowę azyli dla pieszych pełniących jednocześnie rolę wysp rozdzielających pasy ruchu, -przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań, 
 • usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych, 
 • przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań,
 • budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Łukęcin, Trzęsacz i Rewal, 
 • przebudowę mostu na kanale Dreżewo-Rybice,  
 • przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia drogowego, 
 • przebudowa istniejących i budowa nowych przepustów,
 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia,
 • montaż drogowych barier ochronnych, 
 • budowa sygnalizacji świetlnej.