Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
14 087 755.80
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
16 603 350.36
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
16 603 350.36

Wydatki kwalifikowalne:
16 573 830.36

Dofinansowanie:
14 087 755.80

w tym UE:
14 087 755.80

Wkład własny:
2 515 594.56

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.6
Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

 

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków tras rowerowych wpisujących się w korytarz priorytetowej Tras Nadmorskiej.

 

Projekt realizowany był na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia realizowana była budowa tras rowerowych na terenie gmin: Mielno, Sianów, Darłowo, Postomino oraz miasto Kołobrzeg.

 

Głównym celem projektu jest skanalizowanie ruchu turystycznego i ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę tras rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo.

 

Odcinki trasy rowerowej budowanej w ramach projektu pokrywają się z odcinkami kluczowymi i ważnymi wyspecyfikowanymi w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.