Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 189 670.70
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 753 631.03
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
2 753 631.03

Wydatki kwalifikowalne:
2 576 083.19

Dofinansowanie:
2 189 670.70

w tym UE:
2 189 670.70

Wkład własny:
563 960.33

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Opis w języku polskim:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu (przebudowa mostu) nad rzeką Łoźnica w miejscowości Łobez usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 wraz z przebudową jazu.

 

Description in English:

Reconstruction of voivodship road No. 151 on the Świdwin-Łobez section (stage I - the reconstruction of the bridge in Łobez)

 

The subject of the investment was the demolition of the existing and construction of the new bridge (reconstruction of the bridge) over the Łoźnica river in the town of Łobez located along regional road No. 151, including the reconstruction of the weir.