Poznaj najważniejsze dokumenty związane bezpośrednio z Programem Regionalnym, jeśli szukasz poradników i innych publikacji to przejdź do sekcji: Pobierz poradniki i publikacje. Główny dokument Programu oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych znajdziesz w sekcji Poznaj Program Regionalny i jego zasady.