Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 476/16 z dniu 30 marca 2016 r. przyjął Wytyczne programowe w sprawie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wytyczne programowe są skierowane do instytucji uczestniczących w systemie realizacji RPO WZ 2014-2020 (IZ RPO WZ i IP RPO WZ) i obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
929.17 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
302.98 KB
application/msword
387.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
906.55 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
901.47 KB