Wersja obowiązująca od 01.10.2017 do 31.10.2017

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.