Wersja obowiązująca od 01.01.2017 do 28.02.2017

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020