Wersja obowiązująca od 30.07.2015 do 21.12.2015

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Załączniki

application/pdf
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

(Wersja obowiązująca od 30.07.2015 do 21.12.2015)

74.22 KB